wierszyki pamiętnik i porady
VAT Zwrot częÂści podatku za materialy budowlane
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych
variĂŠtĂŠ Nowy materiał
 • blacha krakow
 • karta zgB3oszenia do przedszkola
 • dodatki;do;filmow
 • renault laguna schematy
 • pogoda;lato

 • wierszyki pamiętnik i porady

  Temat: Działalność gospodarcza HELP
  ... lub środki własne lub też wspólnika do prowadzenia ksiąg rachunkowych bierzesz księgową lub zlecasz firmie rozrachunkowej - najpewniej marketing - druk ulotek reklamowych , rozesłanie ogłoszeń prasowych , do Panoramy Firm...
  Źródło: forum.purepc.pl/index.php?showtopic=16524  Temat: Działalność gospodarcza HELP
  ... skarbowy - zgłoszenie prowadzenia działalności ,  deklaracje VAT , i PIT  pozyskanie środków - kredyt bankowy , leasing lub środki własne lub też wspólnika  do prowadzenia ksiąg rachunkowych bierzesz księgową lub...
  Źródło: forum.purepc.pl/index.php?showtopic=16524


  Temat: Rachunkowość-rachunek zysków i strat
  ... Ĭ€­ przychody ze sprzedaży towarów 2 150 000 zł Ĭ‚§ Ĭ€­ materiały 115 000 zł Ĭ‚§ Ĭ€­ wartość sprzedanych towarów 1 800 000 zł Ĭ‚§ Ĭ€­ rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 50...
  Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=202397


  Temat: zadania z rachunkowości finansowej
  " />bardzo proszę o wytłumaczenie mi następujących zadań : zad 1 Znając następujące zapisy na kontach dokonaj wyceny i ewidencji wydania do zużycia materiałów na cele bezpośrednio-produkcyjne (ewidencja kosztów na 4 i 5) w stałych cenach ewidencyjnych w wysokości 10 000. 1 Ewidencja RW 2 PK-rozliczenie i ewidencja odchyleń obliczenia : 3 PK-rozliczenia i ewidencja kosztów zakupu obliczenia : Materiały Sp 80 000 Dt OCEM Sp 4 000 Ct Koszty zakupu Sp 12 000 Dt zad.2 Znając następujące zapisy na kontach dokonaj ewidencji sprzedaży 100 szt. towarów wiedząc że jednostka posiada w magazynie 120 szt towarów ( w cenia nabycia ) ,a sprzedaje po 125 zł/szt netto (VAT 22%). Zaewidencjonuj zarówno moment formalno-prawny sprzedaży,jak i moment rzeczowy. Jednostka z tytułu sprzedaży wystawiła fakturę z 30 dniowym terminem płatności. a)WZ obliczenia : b) F-ra obliczenia : Towary Sp 12 000 DT
  Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=210030


  Temat: ustawa o rachunkowości
  ... dotyczy zakupu lub sprzedaży towarów, materiałów, to podpisy muszą być, a jak z usługami, leasingiem?
  Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=17576


  Temat: DO KSIĘGOWYCH
  " />Prowadzę działalność handlową i zakup towarów księguje przez rozliczenie zakupu towarów. Czy w polityce rachunkowości moge ustalić ewidencję innych zakupów (np materiałów itp przekazanych od razu do zuzycia) tak by...
  Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=17254


  Temat: SPRAWOZDANIE ZA OSTATNI ROK OBROTOWY
  ... jeżeli sprawozdanie finansowe podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również opinię o badanym sprawozdaniu w części dotyczącej bilansu i rachunku zysków i strat, za ostatnie 3 lata...
  Źródło: actuarius.pl/forum/viewtopic.php?t=2158


  Temat: Ksiązki, Notatki, Ksera......
  " />"Metody sensoryczne", T. Jędryka, 2001; "Podstawy rachunkowości", red. B. Micherda, 2002; "Towaroznawstwo żywności. Podstawowe metody analityczne.", red. Z. Cichoń, 2001; "Podstawy opakowalnictwa towarów", M. Lisińska-Kuśnierz, M. Ucherek, 2004; "Badanie i ocena jakości materiałów opakowaniowych i opakowań jednostkowych", red. M. Lisińska-Kuśnierz, 2005. Wszystkie książki to oczywiście zbindowane ksera Stan dobry. Mam jeszcze trochę notatek z w/w oraz ochrony środowiska i psychologii. →...
  Źródło: f.uek.krakow.pl/viewtopic.php?t=7960


  Temat: Podatek dochodowy od 2010r
  V. Wynagrodzenia VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia VII. Pozostałe koszty rodzajowe VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B ) D. Pozostałe przychody operacyjne I. Zysk...
  Źródło: agrofoto.pl/forum/index.php?showtopic=9543


  Temat: Test abc z rachunkowości , proszę o pomoc :))) !
  dzieła sztuki c) zobowiązania wobec dostawców d) środki pieniężne w kasie 10) Kwotę za zużycie energii dla działu zarządu w układzie rodzajowym zaksięgujesz na a) koszty zarządu b) zużycie materiałów i energii c) koszty wydziałowe d) Produkcja podstawowa...
  Źródło: forum.ksiegowych.info/viewtopic.php?t=88


  Temat: Książki ... kupię, sprzedam, zamienię, ukradnę
  kupie skr, podr, not, wykl z finansow przedsiebiorstw, podstaw rachunkowosci, makroekonomii, towar. zywnosci, elementow logistyki, technik pakowania lub materialow degradowalnych
  Źródło: wt.ekonomiczny.net/viewtopic.php?t=610


  Temat: Rachunkowosc- pytanie
  " />Z rachunku zysków i strat potrzebne są mi dane odnośnie Kosztu sprzedanych produktów, towarów i materiałów dysponuje jednak tylko danymi z wariantu porównawczego jest możliwość obliczenia Kosztu sprzedanych produktów, towarów i materiałów ?
  Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=125625


  Temat: ~~ H E L P ! ! ! ~~
  " />Hurtownia materiałów budowlanych wykorzystała do remontu lokalu - siedziby towary z magazynów (czyli materiały budowl).Jak teraz zaksięgować taki rozchód w ksiegach rachunkowych? Czy należy uwzględnić VAT? W jakich cenach rozchodować te towary?
  Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=17776


  Temat: KSIĘGOWA Z Lic. MIn.Fin. i ub.OC - rozliczenia roczne
  " />TEL. 794-307-713 KSIĘGOWA z Licencją Ministerstwa Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, ubezpieczenie OC - z doświadczeniem w pracy w organach podatkowych przyjmie: •prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów •prowadzenie pełnych ... celów podatku od towarów i usług •prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia •prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu, a także innych ewidencji w zależności od zgłoszonych potrzeb klienta • ... zwrotu VAT (materiały budowlane) już od 30 zł netto - Podatki loklane - od 20 z ł. netto Szereg prowadzonych usług dodatkowych jest BEZPŁATNA, jak np. pełna pomoc w rejestracji działalności...
  Źródło: blonie.pl/forum/viewtopic.php?t=1918


  Temat: błagam o pomoc - rachunkowość
  " />Witam proszę o pomoc. Rozwiązanie tego zadania to moje " być albo nie być" salda początkowe kredyty bankowe 60 produkty gotowe 75 środki trwałe 90 umorzenie środków trwałych 52 materiały 15 finansowy majątek trwały 35 kasa 30 rachunki bankowe 98 towary 88 krótkoterminowe papiery wartościowe 45 kapitał udziałowy (ustalić jego wysokość) 1) wystawiono odbiorcy krajowemu "a" fakturę za sprzedane wyroby gotowe ... gotowe odbiorcy "A" 75 5) Otrzymano zapłatę czekiem od odbiorcy "A" 6) Sprzedano odbiorcy krajowemu "B" towary handlowe wystawiając fakturę : a)wartość sprzedaży 108 b) należny podatek vat 22% - ........... 7) Wydano sprzedane towary odbiorcy "B" 88 Sprzedano za gotówkę i wydano odbiorcy maszyne produkcyjną zamortyzowaną w 50% a) wartość początkowa maszyny 10 b) faktura według cen sprzedaży 6 c) należny...
  Źródło: forum.wsb.pl/viewtopic.php?t=9857


  Temat: Zaproszenie na konferencję "Podatki 2011"
  " />Drodzy Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na Kongres Fundacji Rozwoju Rachunkowości w Polsce ‟PODATKI 2011” wraz z Dniem Specjalnym ‟Podatkowe zamknięcie roku 2010” który odbędzie się w dniach od 15 do 17 listopada w Warszawie. Konferencja organizowana jest przez Fundację Rozwoju Rachunkowości, Radę Podatkową Lewiatan oraz Accreo Taxand. Będę wdzięczny za przekazanie zaproszenia zainteresowanym osobom. Fundacja Rozwoju Rachunkowości zaprasza na KONGRES ROZWOJU RACHUNKOWOŚCI W POLSCE ‟PODATKI 2011” 15-16 Listopada 2010, Warszawa, Fundacja Batorego, ul. Sapieżyńska 10a Zagadnienia: • Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych w 2011 roku • Aktualne problemy CIT • Bilansowe aspekty sprawozdania ... faktury przesyłane elektronicznie – co wynika z aktualnie obowiązujących przepisów? Planowane zmiany. • Nieodpłatne przekazania towarów • Odliczenie podatku związanego z samochodami i paliwem • Zmiany dotyczące kas fiskalnych Prelegenci: • Adrian Artowicz, Dyrektor Departamentu ... podstawa do rozliczenia zobowiązania podatkowego • Podatkowe zamknięcie roku • Roczne obowiązki podatnika jako płatnika • Wypłata i otrzymanie dywidendy – obowiązki podatkowe • Istotne zmiany w podatku od towarów i usług w 2010-10-26 Dzień ... w załączniku. Zainteresowanych dodatkowymi materiałami proszę o kontakt: Jacek Opara Jacek.opara@frr.pl Tel: (+48 22) 671 81 74
  Źródło: forum.ksiegowych.info/viewtopic.php?t=122


  Temat: Rachunkowość finansowa - sprawdzenie zadania
  VAt za zakupione materiały: wartość netto 6000zł, Vat 22% 6.Należna dywidenda z tyt. posiadanych udziałów 1700zł 7. Przyjęto zakupione materiały do magazynu wg cen ewidencyjnych 6500zł 8. Naliczono składki z tyt. ubezpieczeń majątkowych 200zł 9. Zakupiono towary od producenta w cenie zakupu 1200zł, Vat 22%, które przyjęto do magazynu wg cen ewidencyjnych [marża 15% liczona rachunkiem "od sta"] 10. Obliczono podatek dochodowy od osób fizycznych 19% 11. Przyjęto z produkcji wyroby gotowe wg cen ewidencyjnych 3600zł a) rzeczywisty koszt wytworzenia 3700zł 12. Sprzedano 20% towarów opodatkowanych stawką 22% a) wyksięgowanie sprzedanych towarów 13. Sprzedano 50% zapasu wyrobów gotowych, wartość netto 5100zł, Vat 22% a) wyksięgowanie sprzedanych wyr. gotowych 14. Zużyto 30% zapasów materiałów 15. WB - wykupiono weksel własny 16. WB - otrzymano należną ... (2) Rozliczenie kosztów rodzajowych: Ma: 8000 (2a) 1500 (4a) 200 (8) 1950 (14a) Zobowiązania wekslowe: Wn: 7072 (15) Ma: 7072 (3) Zużycie materiałów i energii: Wn: 1500 (4) 1950 (14) Rozrachunki z tyt. Vat: Wn: 330 (4) 1320 (5) Ma: 61 (12) 1122 (13) Koszty zarządu: Wn: 1500 (4a) 200 (8) Rozliczenie zakupu materiałów: Wn: 7320 (5) Ma: 6500 (7) 1684 (9) Przychody finansowe: Ma: 1700 (6) 500 (1a) Inne rozrachunki: Wn: 1700 (6) Ma: 1700 (16) 200 (8) Materiały: Wn: 6500 (7) Ma: 1950 (14) Pozostałe koszty rodzajowe: Wn: 200 (8) Towary: Wn: 1684 (9) Ma: 337 (12a) tutaj nie jestem pewna moich obliczeń Inne rozrach. publiczno-prawne: Ma: 1520 (10) Rozlicz. kosztów działalności: Wn: 3700 (11a) Ma: 3600 (11) Sprzedaż towarów: Ma: 276 (12) Rozrach. z odbiorcami: Wn: 337 (12) 6222 (13) Wartość sprzedanych towarów: Wn: 337 (12a) Przychody ze sprzedaży produktów: Ma: 5100 (13) Koszt wytworzenia sprzed. prod. got.: Wn: 4800 (13a) Koszty...
  Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=203740


  Temat: przejscie z kpir na pelną ksiegowość
  ... analityczne oddzilne dla każdego kontrahenta. Protokół z inwentaryzacji podpisuje/ją właściciel/le Firmy. 2. Opracowywujesz zakładowy plan kont oraz politykę rachunkowości. Minimum co powinny zawierać twoje zasady rachunkowosci znajdziesz w Ustawie o rachunkowosci....
  Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=16957


  Temat: Zadania z rachunkowości
  " />W sobotę mam bardzo ważny dla mnie egzamin. Potrzebuję pomocy co do pytań z rachunkowości. Pomożecie??? :)))))))))))))))) (nie zwracajcie uwagi na numerację, bo to elementy "mojego prywatnego" testu) 11. Zgodnie ... z poniższych zdarzeń spowoduje wzrost przychodów źródeł finansowania spółki? a) spłata kredytu długoterminowego b) zakup towarów za gotówkę c) emisja i sprzedaż za gotówkę akcji d) sprzedaż krótkoterminowych papierów wartościowych 32. Deski sosnowe w tartaku to: a) wyrób gotowy b) materiał c) towar d) żadna z powyższych 34. Podatek od nieruchomości jest kosztem: a) kontrolowanym b) zmiennym c) złożonym d) zapadłym 40. ... trwałych d) żadna z powyższych 48. Firma zakupiła materiały w styczniu, zapłata za materiały nastąpiła w lutym, materiały zużyto w produkcji w marcu a wyroby gotowe sprzedano w kwietniu. W którym miesiącu materiały będą ujęte jako koszty uzyskania przychodów: a) marcu b) kwietniu c) styczniu d) lutym 50. Farba olejna w bilansie (firma handlowa – handel artykułami chemicznymi) będzie zaliczona do: a) materiałów, jeżeli została nabyta do sprzedaży b) zawsze do towarów c) towarów, jeżeli została nabyta w celu sprzedaży d) żadna z powyższych Niektóre z tych pytań są z niby banalne, a...
  Źródło: gazetaprawna.pl/forum/viewtopic.php?t=37681


  Temat: Proszę o analizę CV
  ... obowiązków należała również opieka nad ekspozycją towarów w punkcie sprzedaży. W tym celu poznałem mechanizmy warunkujące proces zakupów oraz metody promocji. Dzięki odbytym szkoleniom znacznie poszerzyłem swoją wiedzę, którą następnie mogłem...
  Źródło: handlowiec.org/viewtopic.php?t=433
  
  Wszelkie Prawa Zastrzeżone! wierszyki pamiętnik i porady Design by SZABLONY.maniak.pl.